نوع لوگو قیمت ویرایش جزئیات تغییر کلی لوگو فرمت لوگو
لوگو نماد معمولی 10,000 تومان 1 بار ــــــــ png - jpg
لوگو نماد استاندارد 20,000 تومان 2 بار ــــــــ png - jpg - ai - cdr
لوگو نماد حرفه ای 40,000 تومان 5 بار 1 لوگوی دیگر تمامی فرمت ها

لینک تلگرام : ( ID : @yadafza1 )